Pin
Po završetku rada u aplikaciji, molimo Vas da izvučete karticu iz čitača.
Copyright © 2012 Asseco SEE